home
LOCATIES

MINDERBROEDERSKERK - BEGIJNHOFKERK - SINT-KATELIJNEKERK - SINT-JANSKERK - SINT-PIETER en SINT-PAULUSKERK ONZE-LIEVE-VROUW VAN LELIENDAAL - SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL - DE GARAGE: CONTOUR +
SINT-KATELIJNEKERK

Het kerkschip en de doopkapel dateren uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Dat verklaart waarom de middenbeuk nog een houten gewelf in tonvorm heeft en de twee zijbeuken halve tongewelven. De kruisbeuk en het koor zijn eraan toegevoegd in de vijftiende eeuw. De vierkante toren op de kruising verwijst naar de zgn. Scheldegotiek. Nog later zijn er zijkapellen bijgebouwd: de Sint-Jozefkapel met een altaar van witte en zwarte marmer, vervaardigd door Lucas Faydíherbe (midden zeventiende eeuw) en de Sint-Antoniuskapel (negentiende eeuw). Het is een betrekkelijk kleine, intieme kerk. Misschien is het daarom dat er heel wat afbeeldingen met de Heilige Familie aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in de preekstoel, gesculpteerd door Pieter Valckx naar een ontwerp van Theodoor Verhaegen (1774). De H.Familie zoekt daar beschutting onder een rieten afdak, in de ruÔnes van een tempel.


JEROEN DE RIJKE / WILLEM DE ROOIJ, Junks
Super 8 (mm)-film in kleur, overgezet op video (1998); wordt in Mechelen voor het eerst vertoond. 1 TV, 1 DVD, 1 DVD-player
WIM WAUMAN, Arthur on tour, part 1
Video-installatie (2003); 5 tvís, 5 DVDís, 5 DVD-players; 1 fotografisch zelfportret van de kunstenaar, cibachrome op plexi, op ware grootte

Artistieke sponsor: A.E.D., Mechelen