home
LOCATIES

MINDERBROEDERSKERK - BEGIJNHOFKERK - SINT-KATELIJNEKERK - SINT-JANSKERK - SINT-PIETER en SINT-PAULUSKERK ONZE-LIEVE-VROUW VAN LELIENDAAL - SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL - DE GARAGE: CONTOUR +
SINT-JANSKERK

Vijftiende-eeuwse gotische kerk. De buitenkant is zeer sober, in tegenstelling met het interieur dat rijkelijk aangekleed is, zelfs overladen met barokke kunstwerken. De verklaring voor dat contrast zit in de bewogen geschiedenis van deze kerk, met name tijdens de godsdiensttroebelen in de tweede helft van de zestiende eeuw: eerst werd ze geplunderd, later als kazerne en stalling gebruikt. In de zeventiende en de achttiende eeuw werd dat verleden uitgewist met bestellingen bij de fine fleur van de Antwerpse en Mechelse beeldende kunstenaars. Onder meer werd bij Rubens een triptiek besteld met als centraal tafereel De Aanbidding van de Wijzen. Op de zijluiken zijn de twee patroonheiligen van de kerk afgebeeld, elk met een hoogtepunt en met de tragische afloop van hun leven. Links Johannes de Doper, op de voorkant terwijl hij Jezus doopt in de Jordaan, op de achterkant nadat hij is onthoofd; rechts Johannes de Evangelist, eerst tijdens zijn visioen op Patmos, vervolgens bij zijn executie in de kokende olie. Rubens leverde het werk af in 1617 en kwam zelf ter plaatse nog retouches aanbrengen. Later (in de jaren 1768-69) is de triptiek uit elkaar gehaald en ingepast in het nieuwe altaar, gemaakt door Pieter Valckx naar een ontwerp van zijn leermeester Theodoor Verhaegen; sindsdien worden de zijluiken om de maand gedraaid om alle taferelen regelmatig zichtbaar te maken. Het prachtige houtsnijwerk in de preekstoel, met Christus als de goede herder, en in de twee kerkmeestersbanken, vooraan in de middenbeuk, is van de hand van Verhaegen zelf. Pieter Valckx sculpteerde de orgelkast en de zogenaamde armenmeestersbanken, tegen de achterwand.


FRANCISKA LAMBRECHTS/HONORE d'O
Mixed Commission
(56% red, 21% green, 22% blue)

Nieuwe video-installatie, gemaakt in functie van de tentoonstellingsplaats (2003). 10 TVs, 1 projectie op muur, 1 videoprojector, 2 audiospeakers, 1 versterker, 11 DVDs, 11 DVD-players

Artistieke sponsor:
Willemen General Contractor, Mechelen.