home
LOCATIES

MINDERBROEDERSKERK - BEGIJNHOFKERK - SINT-KATELIJNEKERK - SINT-JANSKERK - SINT-PIETER en SINT-PAULUSKERK ONZE-LIEVE-VROUW VAN LELIENDAAL - SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL - DE GARAGE: CONTOUR +

BEGIJNHOFKERK

Een vroeg-barokke kerk, gebouwd in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Geïnspireerd door Italiaanse voorbeelden. Het schip en de zijbeuken zijn van elkaar gescheiden door rondboogarcades op pijlers, versierd met Korintische pilasters. Een reeks voorbereidende tekeningen werd gemaakt door de ingenieur-jezuïet Pieter Huyssens. De uitvoering werd toevertrouwd aan de Brusselse hofarchitect Jacques Franquart, maar die kon wegens ziekte het werk niet voltooien. Bij de decoratie was Lucas Fayd’herbe betrokken. Het reliëf met God de Vader, bovenaan in de gevel, en een paar sculpturen in de kerk worden aan hem toegeschreven. De oorspronkelijke collectie van ca. vijftig 17e-eeuwse schilderijen is bijna volledig bewaard gebleven. De kerk is toegewijd aan de heiligen Alexius en Catharina, die allebei wegens hun rechtlijnige levenswandel bij de begijnen zeer populair waren. In het begin van de twintigste eeuw is het hele interieur geschilderd in lichtblauw, rose, turkoois en beige.


HANS OP DE BEECK, Situation (2)
Nieuwe video-installatie,
gemaakt in functie van de tentoonstellingsplaats (2003)
1 projector, 1 DVD-player, 1 DVD, 2 audiospeakers, 1 versterker, 1 scherm 4 x 3 m; omkadering met een constructie van hout en doek, 10 x 4 x 3 m


artistieke sponsor: Philips